Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7560 a221 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
7569 2ff0
Reposted fromsmoke11 smoke11
5740 a1b3 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaKrowiPlacek KrowiPlacek
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaKrowiPlacek KrowiPlacek
0896 c770 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viaKrowiPlacek KrowiPlacek
6755 eb26 390
Reposted fromrichardth richardth
6790 ca7c 390
Reposted fromrichardth richardth
8182 0a67 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viazyta zyta
9064 a94b 390
Reposted frommayhos mayhos viacomiendolirica comiendolirica
6966 4afd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacharminggirl charminggirl
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaddrunk ddrunk
8625 ad1c 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol vialois-lane lois-lane
1754 47c6 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodEve BloodEve
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaBloodEve BloodEve
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaBloodEve BloodEve
2460 c69e
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBloodEve BloodEve
Herbatą, kawą - tak samo jak przytuleniem i wódką - nie gardzę nigdy.
— Piotr Tokarz (Bezustannie)
Reposted fromciarka ciarka viatractable tractable
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza viajoannna joannna
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl