Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyrafa zyrafa
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora
0520 caad 390
Reposted fromWhat-Porn What-Porn
- Stało się coś, czego od wielu tygodni się obawiałem - powiedziałem. - Co? - Kocham cię i boję się śmierci.
— Mroki
Reposted frompollyanna pollyanna
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
7238 0322 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
2332 b194 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viaankaottak94 ankaottak94
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
9045 c00f 390
Reposted fromkattrina kattrina viatoniewszystko toniewszystko
1191 236b 390
Reposted fromtwice twice viawastedtime wastedtime
Chciałabym zatrzymać tę chwilę, kiedy jestem tu u ciebie, zamrozić ją. Nie pozwolić na to, by życie poszło naprzód albo cofnęło się w czasie.
— Mari Jungstedt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
4838 957f 390
Reposted fromNajada Najada viaxal xal
5030 a703 390
Reposted fromamatore amatore viagoszko goszko
5636 16cc 390
Reposted fromnyaako nyaako vialonelypassenger lonelypassenger
4066 bd82 390
Reposted fromTakingControl TakingControl viasoko soko
3656 b372 390
Reposted fromimafcknlady imafcknlady viasoko soko
7635 6420 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl